Privacy statement

Karelse Recruitment streeft naar hoge kwaliteit van de dienstverlening. Een belangrijk onderdeel van deze kwaliteit vormt de bescherming van de privacy van (potentiële) klanten en kandidaten, en zorgvuldige omgang met hun (persoons-)gegevens. Karelse Recruitment respecteert de privacy van alle gebruikers van de website (www.karelserecruitment.nl) en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.

Gebruik persoonsgegevens

Een bezoeker die geïnteresseerd is in de diensten van Karelse Recruitment en zich wil inschrijven als kandidaat kan dit doen door zich aan te melden via het online aanmeldformulier of door persoonlijk contact. Daarmee geeft u ons persoonlijke informatie. Karelse Recruitment gebruikt de persoonlijke informatie voor een aantal doelen, namelijk om een kandidaat a) in te schrijven in het kandidatensysteem, b) in contact te brengen met opdrachtgevers voor wie Karelse Recruitment openstaande posities invult, c) in het kandidatensysteem te houden voor matching met toekomstige functies. Kandidaten die zich via een site of per mail aanmelden, ontvangen een schriftelijke bevestiging van de inschrijving.

Bewaartermijn

Karelse Recruitment bewaart de persoonlijke informatie om de bovengenoemde doelen te bereiken voor een periode van 12 maanden. Persoonlijke informatie van kandidaten die Karelse Recruitment met opdrachtgevers deelt, wordt ook voor een periode van maximaal 12 maanden bewaard. Na afloop van deze periode wordt de persoonlijke informatie verwijderd of geanonimiseerd, tenzij de kandidaat aangeeft dat Karelse Recruitment de persoonlijke informatie voor eenzelfde periode mag blijven gebruiken voor matching op toekomstige functies.

Inzage, correctie en verwijdering

Een kandidaat mag altijd weten welke persoonlijke informatie Karelse Recruitment bewaart en kan om inzage vragen en eventuele onjuistheden aangeven, wijzigingen voorstellen of verzoeken om verwijdering van gegevens. Daartoe kan een verzoek worden ingediend via administratie@karelserecruitment.nl. Een verzoek wordt binnen 4 weken behandeld.

Opslag en beveiliging

Persoonlijke informatie wordt opgeslagen met verschillende applicaties die Karelse Recruitment bedrijfsmatig gebruikt. De applicaties van Karelse Recruitment worden beveiligd door middel van technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke informatie van kandidaten zo goed als mogelijk te beschermen tegen verlies of gebruik.

Derde partijen

Karelse Recruitment schakelt in sommige gevallen externe dienstverleners in die de persoonlijke informatie van kandidaten ontvangen. Denk aan externe leveranciers voor bijv. kantoorautomatisering, opslag, e-mail, telefoniediensten. Deze externe partijen mogen de persoonlijke informatie alleen gebruiken voor die reden en het is ze niet toegestaan persoonlijke informatie zelfstandig te gebruiken of door te geven.

Cookies

De website gebruikt cookies om de website goed te laten functioneren. Om de website te kunnen verbeteren worden bovendien anonieme statistieken verzameld met Google Analytics. Met Google is een bewerkersovereenkomst afgesloten, persoonsgevens worden niet gedeeld, Google Analytics wordt niet gebruikt in combinatie met andere Google-diensten zoals advertenties, en IP-adressen worden voldoende anoniem gemaakt.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan periodiek worden gewijzigd door Karelse Recruitment. Kandidaten van wie Karelse Recruitment persoonlijke informatie houdt, worden hierover persoonlijk geïnformeerd.

Dit Privacy Statement is afgegeven door:

Karelse Recruitment
Van der Waalslaan 55
7603 MP, Almelo